Przejdź do treści

INFORMACJE PRAWNE

Podmiot odpowiedzialny za treści

FABRI AG
reprezentowana przez
Prezes zarządu
Markus Zübert, Thomas Waag
Vorstandsvorsitzender: -
Przewodniczący rady nadzorczej: Dr Gerson Link
Brunnengasse 13
90402 Nürnberg
Telefon:
+49 911 6500 3369

E-Mail:
kontakt@fabri-gruppe.de


Wpis do rejestru
Wpis w rejestrze sądowym: Sąd rejonowy w Norymberdze
Numer wpisu do rejestru: HRB 40312

Numer identyfikacji podatkowej

DE 340 851 263

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

Thomas Waag
+49 911 6500 3369
datenschutz@fabri-gruppe.de

Osoba odpowiedzialna za redakcję

Thomas Waag
Brunnengasse 13
90402 Nürnberg

Prawa użytkownika


Użytkownik może w każdej chwili zażądać od nas bezpłatnego udzielenia informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się za pomocą wymienionych powyżej danych kontaktowych. W celu wykluczenia nadużyć konieczna będzie identyfikacja tożsamości użytkownika.

Prawa autorskie do materiałów graficznych

Projektowanie: www.cameradesign.de

Zdjęcia: www.marioschmitt.com, iStock, www.bau-methode.de

Lokalizacja: www.karlaugust.de


Erstellt mit dem Impressum-Generator von https://easyrechtssicher.de

OCHRONA DANYCH

Jednostka odpowiedzialna

Dziękujemy za odwiedziny w naszej witrynie. Oto jednostka odpowiedzialna w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych:

FABRI AG
reprezentowana przez zarząd
Markus Zübert, Thomas Waag
Brunnengasse 13
90402 Nürnberg
Telefon: +49 911 6500 3369
E-Mail: kontakt@fabri-gruppe.de

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

Thomas Waag
E-Mail: datenschutz@fabri-gruppe.de
Telefon: +49 911 6500 3369

Informacje ogólne

Zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym pragniemy poinformować o gromadzeniu i przetwarzaniu przez nas danych osobowych.

Podczas korzystania z naszej witryny zapisywane są dane osobowe użytkownika. Może to być skutkiem podania danych przez użytkownika – na przykład adresu e-mail. Jednak poza tym nasz system automatycznie gromadzi dane na temat użytkownika, przykładowo dotyczące wizyty w naszej witrynie. Odbywa się to niezależnie od tego, jakie urządzenie lub oprogramowanie jest wykorzystywane do przeglądania naszej witryny.

Podawanie jakichkolwiek danych za pośrednictwem naszej witryny jest dobrowolne, a ich nieudostępnianie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Bez niektórych danych nie jesteśmy jednak w stanie dostarczać usług ani zawierać umów. W każdym przypadku wskażemy, jeśli podanie danych jest niezbędne.

W niniejszej witrynie dane osobowe użytkownika są gromadzone tylko zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, w szczególności rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Pojęcia specjalistyczne wykorzystywane w niniejszym tekście są dokładniej opisane w art. 4 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczane przez RODO w szczególności w trzech przypadkach:

 • wg art. 6 ak. 1 lit. a oraz 7 RODO, jeśli użytkownik zezwolił na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych; w każdym przypadku dokładnie poinformujemy użytkownika z wyprzedzeniem w niniejszej polityce prywatności oraz w momencie wyrażania zgody wg art. 4 nr 11 RODO, w jakim celu i w jakich okolicznościach przetwarzane będą przez nas dane osobowe użytkownika;
 • wg art. 6 ak. 1 lit. b RODO, jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do zainicjowania, zakończenia lub realizacji stosunku prawnego;
 • wg art. 6 ak. 1 lit. f RODO, jeśli po wyważeniu interesów przetwarzanie danych jest konieczne do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów; dotyczy to w szczególności naszego interesu w analizowaniu, optymalizowaniu i zabezpieczaniu oferty w naszej witrynie – zwłaszcza analizy zachowania użytkowników, profilowania do celów reklamowych oraz zapisywania danych dostępu i korzystania z usług zewnętrznych dostawców.

Dane inwentaryzacyjne

Gromadzimy dane inwentaryzacyjne w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do nawiązania, kształtowania lub modyfikacji (także nieodpłatnego) stosunku umownego pomiędzy nami a użytkownikiem. Dane te mogą obejmować: dane klienta (np. imię i nazwisko, adres), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące usług (np. zamówiona usługa, czas trwania, opłata). Podczas nawiązywania stosunku użytkowania poprosimy użytkownika o podanie tych danych (np. imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail) oraz poinformujemy go, w jakim zakresie informacje te potrzebne są do nawiązania stosunku użytkowania.

Dane dotyczące użytkowania

Gromadzimy także dane dotyczące użytkowania, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług w naszej witrynie. Dane te mogą obejmować: informacje dotyczące korzystania (np. przeglądane strony lub obszary, czas trwania wizyty, zainteresowanie usługami), dane dotyczące treści (np. dane, teksty, obrazy, materiały audio i wideo przesyłane przez użytkownika), metadane (np. identyfikator urządzenia, lokalizacja, adres IP).

Tworzenie zestawień danych dotyczących użytkowania jest przeprowadzane przez nas wyłącznie wtedy, gdy jest konieczne do celów rozliczeniowych i wyłącznie w niezbędnym do tego zakresie. W przeciwnym razie dane dotyczące użytkowania są pseudonimizowane i wykorzystywane tylko pod warunkiem, że użytkownik nie wycofał na to zgody. Odmowę zgody można w dowolnym momencie przesłać na adres podany w sekcji informacji prawnych lub do jednostki odpowiedzialnej wymienionej w niniejszej polityce prywatności.

Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych są z jednej strony uzasadnione interesy wg art. 6 ak. 1 lit. f RODO w zakresie analizowania witryny i jej użytkowania, a także uzyskanie zezwolenia prawnego na przechowywanie danych w ramach zainicjowania stosunku umownego wg art. 6 ak. 1 lit. b RODO.

Dostawca usług hostingowych

1&1 IONOS SE

Nasza witryna jest udostępniana w Internecie przez usługodawcę (dostawcę usług hostingowych). W tym celu korzystamy z usług firmy 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Niemcy. Zawarliśmy z naszym dostawcą usług hostingowych umowę o przetwarzanie danych na zlecenie. Na jej mocy nasz dostawca usług hostingowych jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych użytkownika wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi wytycznymi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez naszego dostawcę usług znaleźć można w jego polityce prywatności pod adresem  [1}https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy{2]. https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacyodstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych są z jednej strony uzasadnione interesy wg art. 6 ak. 1 lit. f RODO w zakresie udostępniania naszej witryny w Internecie i umożliwiania korzystania z niej, a także, o ile ma to zastosowanie, uzyskanie zezwolenia prawnego na przechowywanie danych w ramach zainicjowania stosunku umownego wg art. 6 ak. 1 lit. b RODO.

Każdorazowo podczas korzystania z niniejszej witryny nasz dostawca usług przetwarza informacje, tzw. pliki dziennika serwera, które są udostępniane przez przeglądarkę użytkownika przy każdym uzyskaniu dostępu do witryny przez Internet. Dotyczy to następujących danych:

 • Adres IP użytkownika
 • Typ i wersja przeglądarki użytkownika
 • Nazwa hosta
 • Czas wizyty
 • Witryna, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny
 • Nazwa przeglądanej strony
 • Dokładny czas przeglądania
 • Ilość przesłanych danych

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i nie umożliwiają nam zidentyfikowania tożsamości użytkownika.

Pierwszy kontakt przez zapytanie elektroniczne

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w formie elektronicznej (np. przez e-mail, faks, telefon, Messenger itd.), zapisujemy i przetwarzamy dane, które zostaną nam udostępnione (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, treść zapytania). Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w efektywnej komunikacji z klientami wg art. 6 ak. 1 lit. a RODO oraz, jeżeli zapytanie dotyczy zawarcia lub realizacji umowy, także art. 6 ak. 1 lit. b RODO.
Dane te są przekazywane stronom trzecim, tylko jeżeli jest to wymagane (wg art. 6 ak. 1 lit. b RODO) do realizacji umowy, odpowiada nadrzędnym interesom w wydajnym świadczeniu usług (wg art. 6 ak. 1 lit. f RODO) lub odbywa się za zgodą (wg art. 6 ak. 1 lit. a RODO), lub gdy występuje inne zgodne z prawem zezwolenie lub obowiązek.
Użytkownik może w każdej chwili zażądać od nas informacji na temat celu przetwarzania, pochodzenia oraz ew. odbiorców dotyczących go danych osobowych. Ponadto użytkownik może zażądać poprawy, usunięcia i ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. W dowolnym momencie użytkownik może też wycofać zgodę na (dalsze) przetwarzanie swoich danych i skorzystać z prawa do przenoszalności danych oraz prawa do złożenia skargi u odpowiedniego organu nadzorczego.
Dane osobowe użytkownika są zasadniczo przechowywane tylko tak długo, jak długo są wymagane do celu przetwarzania danych. Dłuższe przechowywanie jest rozważane przede wszystkim wtedy, gdy jest niezbędne do dochodzenia prawnego, gdy występują uzasadnione interesy lub gdy występuje obowiązek prawny dalszego przechowywania danych (np. okresy przechowywania ze względów podatkowych, okres przedawnienia).

Zgoda

Jeżeli prosimy użytkownika o zgodę na przetwarzanie danych, informujemy go w prosty i przystępny sposób o tym, do czego potrzebujemy tej zgody. Każda udzielana przez użytkownika zgoda jest dobrowolna; wszelkie korzyści możliwe do uzyskania poprzez udzielenie zgody można także uzyskać bez jej udzielania – wystarczy nas zapytać.

Użytkownik ma prawo wycofać w dowolnym czasie każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Można zrobić to poprzez nieformalną wiadomość, na przykład za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, wiadomości e-mail na adres podany w sekcji informacji prawnych lub łącza do wyrejestrowania (jeśli jest przez nas oferowane). Odmowa zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które zostało przeprowadzone wcześniej.

Czas przechowywania

Dane osobowe użytkownika są zasadniczo przechowywane tylko tak długo, jak długo są wymagane do celu przetwarzania danych. Dłuższe przechowywanie jest rozważane przede wszystkim wtedy, gdy jest niezbędne do prowadzonego przez nas dochodzenia prawnego lub gdy występują nasze uzasadnione interesy.
W przypadku danych inwentaryzacyjnych, które były niezbędne do realizacji (także nieodpłatnego) stosunku umownego, oznacza to, że będziemy przechowywać je aż do końca pełnej realizacji lub zakończenia stosunku umownego oraz przez okres przedawnienia (wynoszący zazwyczaj 2 lub 3 lata) z odpowiednim dodatkiem w przypadku ewentualnego przerwania okresu przedawnienia.
W przypadku danych dotyczących użytkowania zgromadzonych podczas korzystania z naszej witryny oznacza to, że będziemy przechowywać je tylko tak długo, jak długo będzie to wymagane dla prawidłowego działania naszej witryny lub ze względu na nasze uzasadnione interesy. Dane statystyczne będziemy przechowywać przede wszystkim w postaci pseudonimizowanej.
Ponadto będziemy przechowywać dane użytkownika, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani prawnie. Dotyczy to zwłaszcza wymaganych okresów przechowywania ze względów podatkowych, które wynoszą zazwyczaj 6 lub nawet 10 lat.

Unsere Webseite benutzt im Rahmen unseres berechtigten Interesses an einem technisch einwandfreien Online Angebot und seiner wirtschaftlich-effizienten Gestaltung und Optimierung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO Cookies und ggf. Technologien mit ähnlicher Zielrichtung wie Pixel, Web-Beacons oder Tags. Ein Cookie ist ein Datensatz mit Informationen, der auf Ihrem Endgerät (Computer, Tablet, Smartphone etc.) gespeichert wird. Cookies können „Session- Cookies“ sein, die zum Ende Ihres Besuches auf unserer Webseite automatisch gelöscht werden. Es gibt aber auch persistente Cookies, die für eine gewisse Dauer auf ihrem Computer gespeichert werden, sofern Sie diese nicht löschen. Dann ist es uns möglich, Ihren Browser beim nächsten Aufruf unserer Webseite wieder zu erkennen und Ihnen Funktionen entsprechend Ihrer bisherigen
Jednak nasza witryna wykorzystuje tylko pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania; nie są w niej wykorzystywane zwłaszcza śledzące lub reklamowe pliki cookie.
Przeglądarka umożliwia zapobieganie korzystaniu z plików cookie całkowicie lub w pojedynczych przypadkach. Więcej informacji znaleźć można w instrukcjach poszczególnych przeglądarek. Pliki cookie można także usuwać, informacje na ten temat znajdują się na poniższych stronach:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen
Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Blokada korzystania z plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny oraz innych witryn odwiedzanych przez użytkownika. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i technologiami o podobnym zastosowaniu od stron trzecich oraz ich ograniczania lub całkowitego blokowania znaleźć można w szczególności na poniższych stronach:
https://www.aboutads.info/choices
https://www.youronlinechoices.eu
https://www.networkadvertising.org/choices

Prawa użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili zażądać od nas bezpłatnego udzielenia informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika. W celu wykluczenia nadużyć konieczna będzie identyfikacja tożsamości użytkownika.

Usuwanie, poprawianie, ograniczanie

Użytkownik może w każdej chwili zażądać od nas poprawienia (również przez uzupełnienie) niezgodnych z prawdą danych, a także ograniczenia przetwarzania danych lub ich całkowitego usunięcia. Ma to zastosowanie zwłaszcza wtedy, gdy cel przetwarzania danych jest już nieaktualny, stosowna zgoda została wycofana i nie występuje żadna inna podstawa prawna lub przetwarzanie przez nas danych jest nielegalne. W takich sytuacjach natychmiast poprawimy, zablokujemy lub nawet całkowicie usuniemy dane osobowe użytkownika.

Odmowa zgody

UŻYTKOWNIK MOŻE W DOWOLNYM MOMENCIE ODMÓWIĆ ZGODY NA WSZELKIE PRZYPADKI PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA, KTÓRE OPIERAMY NA WYWAŻENIU INTERESÓW WG ART. 6 AK. 1 lit. f RODO, JEŚLI WYSTĘPUJĄ KU TEMU PRZYCZYNY WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNEJ OSOBISTEJ SYTUACJI.
WÓWCZAS ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDŁOŻYĆ PRZEKONUJĄCE PRZYCZYNY DLA DALSZEGO PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD INTERESAMI, PRAWAMI LUB SWOBODAMI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE TO ODBYWA SIĘ W CELU DOCHODZENIA, REALIZACJI LUB OCHRONY NASZYCH ZGODNYCH Z PRAWEM ROSZCZEŃ.

Przekazywanie danych

Użytkownik może zażądać od nas przekazania swoich danych osobowych w postaci odczytywalnej komputerowo.

Skargi

W przypadku poczucia naruszenia swoich praw w ramach przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownik może złożyć skargę u odpowiedzialnych organów nadzorczychtutaj znaleźć można listę takich organów).

Zmiany polityki prywatności

Jeśli ze względów prawnych lub praktycznych konieczne będzie wprowadzenie zmian do niniejszej polityki prywatności, odpowiednio zaktualizujemy niniejszą stronę. Nie spowoduje to żadnych zmian w zakresie zgód wyrażonych przez użytkownika.


Erstellt mit dem Datenschutz Generator von https://easyrechtssicher.de


Es gilt unsere aktuelle Datenschutzerklärung vom 25.02.2024

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poszukujesz partnera?

kontakt@fabri-gruppe.de | www.fabri-gruppe.de

Brunnengasse 13 | 90402 Nürnberg Germany | Telefon +49 911 6500 3369
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner